söndag 25 september 2011

Padiya 1/5-98 - 7/9-11

 Our little Paddelina (Caravan Pan el Hindiya) are no longer here. She has left us with emptiness and sorrow. She was a sweet little bitch, who managed to keep her position as a pack leader. Unfortunately, there were never any puppies, so she became the last link to our very first Saluki and foundation bitch, Hindiya (Nordic Ch Kashmanis Kayesha), whom she resembled in both character as well as looks.

Vår lilla Paddelina (Caravan Pan el Hindiya) har fått somna in. Det har redan gått några veckor men tomrummet och saknaden finns här. Hon var en rar liten tik, som lyckades hålla sin position här som flockledare. Tyvärr blev det aldrig några valpar, så med henne försvinner den sista länken till vår allra första saluki Hindiya (Nord Ch Kashmanis Kayesha), som hon i mycket liknade, både i karaktär och utseende. © Text & Photo - Gerd Andersson

Inga kommentarer: