torsdag 16 juni 2011

Happy Birthday Amir, Amira, Amina & Anisa!

Six years old is a decent age! Finally, Amir and Amina are no longer "the Puppies" as I used to call them.

Sex år gammal, då är man inte längre valp! Så äntligen har jag förstått så nu är inte Amir och Amina längre "Valparna".

Inga kommentarer: